Gedicht van Bernlef op de muur van voormalige weeshuiskazerne in Naarden Vesting.